Lidmaatschap

De Boel De Boule is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de BoulesBond (NJBB). Leden ontvangen een NJBB-licentie.

De bondsbijdrage is in de contributie inbegrepen. Je hebt de keuze uit: 

  • deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. 
  • deelnemen aan competities, de nationale competitie (NPC) en de vele door andere verenigingen georganiseerde toernooien.
  • Voor jeugdleden (tot 18 jaar) is er een jeugdlidmaatschap.

   

De contributie voor het jaar 2024 is:

  • volwassenen                   € 100,- (inclusief € 26,50 Bondsbijdrage) 
  • jeugdleden tot 18 jaar   €   50,- (inclusief € 13,25 Bondsbijdrage)
  • Zij die ook lid zijn bij een andere (bij de NJBB aangesloten) vereniging en bij ons als 2e verenigingslid staan    ingeschreven betalen    €   79,20
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 15 december.

  

Mensen die De Boel De Boule een warm hart toedragen kunnen donateur worden voor € 25,- per jaar.

 

Kom eerst eens een paar keer meespelen als je belangstelling hebt. Je bent op alle speeltijden van harte welkom.

Laat de eerste maal van tevoren even weten dat je komt, bijvoorbeeld bij de secretaris of het bestuurslid PR, dan zorgen we ervoor dat er enige mensen voor je klaar staan die je zullen ontvangen en je wegwijs zullen maken.

Je hoeft niet direct boules aan te schaffen; de vereniging heeft een flink aantal sets boules die je tijdelijk kunt gebruiken.

 

Als je een tijdje hebt ‘geproefd’ van de sfeer bij onze vereniging en kennis hebt gemaakt met de jeu de boulessport, kun je besluiten of je al dan niet lid wilt worden.