Lidmaatschap

De Boel de Boule is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de BoulesBond (NJBB). Leden ontvangen een NJBB-licentie.

De bondsbijdrage is in de contributie inbegrepen. Je hebt de keuze uit:

 

  • een clublicentie (C-licentie), waarmee je aan alle clubactiviteiten kunt deelnemen. 
  • een wedstrijdlicentie (W-licentie), waarmee je naast de verenigingsactiviteiten ook aan competities, de nationale competitie en de vele door andere verenigingen georganiseerde toernooien kunt deelnemen.
  • Voor jeugdleden (tot 18 jaar) is er een jeugdlidmaatschap inclusief J-licentie.

De jaarcontributie is in 2019:

  • met een W-licentie € 115,-
  • met een C-licentie  €   95,-
  • met een J-licentie   €   47,50

Zij die reeds lid zijn bij een andere (bij de NJBB aangesloten) vereniging betalen € 95,-

 

Per 1-1-2020 wordt de contributiestructuur gewijzigd.

Het onderscheid tussen W- en C-licentie komt te vervallen.

 

De jaarcontributie voor 2020 wordt:

  • voor alle leden   € 100,-
  • voor jeugdleden €  50,-

 

Mensen die De Boel de Boule een warm hart toedragen kunnen donateur worden voor € 25 per jaar.

Zij ontvangen drie maal per jaar het clubblad ’t Boultje.

 

Kom eerst eens een paar keer meespelen als je belangstelling hebt. Je bent op alle speeltijden van harte welkom.

Laat de eerste maal van tevoren even weten dat je komt, bijvoorbeeld bij de secretaris of het bestuurslid PR, dan zorgen we ervoor dat er enige mensen voor je klaar staan die je zullen ontvangen en je wegwijs zullen maken.

Je hoeft niet direct boules aan te schaffen; de vereniging heeft een flink aantal sets boules die je tijdelijk kunt gebruiken.

 

Als je een tijdje hebt ‘geproefd’ van de sfeer bij onze vereniging en kennis hebt gemaakt met de jeu de boulessport, kun je besluiten of je al dan niet lid wilt worden.